Pablo Software Solutions
BERNADINERKYRKAN - BERNARDINU BAŽNYCIA
Designed by GOEMO.de
Från Piliesgatan, inte långt från Katedralsplatsen går en liten gränd, Bernadinergatan - Bernardinu gatve, och mynnar vid de tre kyrkorna Bernardinerkyrkan, Annakyrkan och Mikaelskyrkan.
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka till "Andra kyrkor"                                                                                              Annakyrkan   >>>
Bernardinerkyrkan - Bernardinu bažnycia (Maironio g. 10)
Bernardinerkyrkan kallas även för "Sankt Franciskus och Sankt Bernhards kyrka". Den har fått sitt namn efter de franciskanbröder som 1469 kom till Litauen från Polen. De kallade sig bernardiner efter grundaren, den helige Bernhardino av Siena (1380-1444). Vid en krök av Vilniafloden byggde munkarna först en kyrka av trä och senare en tegelkyrka. Den har byggts om många gånger men har ändå bevarat sin gotiska prägel. Man förstår att kyrkan också hade en försvarsfunktion när man ser de tjocka murarna och skottgluggarna.
Ett Bernardinerklostret grundades 1495. Klosterbyggnaden ligger alldeles norr om kyrkan och den del vi ser idag är från 1795. Klostret stängdes 1864 och nunnorna flyttade över gatan till Sankt Mikaels kloster.


Under sovjetockupationen drabbades kyrkan svårt. Den stängdes 1953 och överlämnades till konstinstitutet som lagerlokal, taket förföll och fresker från 1500-talet målades över. Klosterträdgården användes som parkeringsplats av sovjetisk militär.
Franciskanerbröder som under sovjettiden arbetat underjordiskt återvände 1994 till kyrkan. Delar av kyrkan har restaurerats men mycket återstår att göra.
Skulptur av Adam Mickiewicz
Söder om Anna och Bernardinerkyrkorna restes 1984 ett monument över Adam Mickiewicz av skulptören Gediminas Jokubonis.
Den store polsk-litauiske poeten Adam Mickiewicz (1798-1855) - på litauiska Adomas Mickevicius. Han föddes i en liten litauisk by som då tillhörde det ryska imperiet och idag ligger i Vitryssland. Han studerade vid universitetet i Vilnius 1815-1819.