Pablo Software Solutions
DEN HELIGA GUDS MODERS KYRKA - SKAISCIAUSIOS DIEVO MOTINOS CERKVE
Designed by GOEMO.de
Söder om Mickiewicz-statyn, utmed Vilnia-floden ligger den bländvita, ryskortodoxa Gudsmoderskatedralen.
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka till "Andra kyrkor"                                                                                     Dominikanerkyrkan   >>>
Det är den främsta ortodoxa kyrkan i Litauen. Katedralen byggdes 1346, under storhertigen Algirdas regering av arkitekter från Kiev. Det är en av de äldsta kyrkorna i Vilnius och den började byggas medan Litauen fortfarande var ett hedniskt land.
Efter att byggnaden hade förfallit såldes den 1808 till Vilnius universitet, och byggdes om till anatomisk teater för den medicinska akademin.
Under förryskningskampanjen överfördes byggnaden till den ryska ortodoxa kyrkan. Den ryske arkitekten Nikolai Chagin ansvarade för restaureringen i en stil som imiterar medeltida georgiska arkitektur.
Under andra världskriget skadades kyrkan, den återställdes 1948. De som huvudsakligen firar liturgin här är ryssar och vitryssar som bor i Vilnius.
Maironio gatve
Parallellt med Piliesgatan, förbi Anna- och Bernadiner- och Mikaelskyrkorna går Maironio gatve. Den har fått sitt namn efter nationalskalden Jonas Maironis (1862-1932), som kämpade mot förryskningen och förtrycket i slutet av 1800-talet.
Han hette egentligen Jonas Maciulis men skrev under pseudonymen Maironis. Han tog studentexamen Kaunas gymnasium och studerade sedan litteratur vid Kievs universitet men efter ett år avbröt han studierna och återvände till Kaunas för i stället läsa vid prästseminariet.
Maironis är avbildad på en av Litauens sedlar.