Pablo Software Solutions
DOMINIKANERKYRKAN - DOMINIKONU BAŽNYCIA
Designed by GOEMO.de
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka till "Andra kyrkor"                                                       Den himmelska barmhärtighetens kyrka   >>>
Dominikanerkyrkan - Dominikonu bažnycia
(Dominikonu 8)
Dominikanerkyrkan eller Helgeandskyrkan är en av Vilnius mest magnifika barockkyrkor. Kyrkans kupol kan man se från långt håll, däremot är huvudingången från Dominikonu gatve ganska oansenlig. Via porten går man genom en klosterliknande gång för att komma till ingången. Kyrkans inre är överdådigt utsmyckat i rokokostil. 1700-talsorgeln är en av de äldsta i Litauen.
Man tror att det även på denna plats byggts en kyrka redan på 1300-talet. 1408 uppförde storhertig Vytautas en gotisk stenkyrka helgad åt den Helige Ande 1501 gavs kyrkan till dominikanerna och ett kloster uppfördes. Kyrkan återuppbyggdes efter kriget 1655-1661 och det yttre har inte förändrats mycket sedan dess. Interiören är nästan 100 år yngre, på grund av ombyggnader efter ett par bränder vid mitten av 1700-talet.
Kyrkan används idag främst av den polska katolska församlingen.
Högaltaret i Dominikanerkyrkan överväldigande dekorerat i rokokostil