Pablo Software Solutions
VILNIUS HISTORIA
Designed by GOEMO.de
Legenden om Gediminas
I början av 1300-talet växte storskogen där Vilnius nu reser sig. I skogen fanns gott om villebråd och överallt hördes fågelsång. En dag kom storfursten Gediminas dit från sitt slott i Trakai. Han var en ivrig jägare och sökte sig gärna till denna djurrika skog.
Just denna dag lyckades storfursten nedlägga en uroxe. Han blev så uppjagad av sin framgång att han inte märkte hur timmarna försvann. När solen gick ner var det för sent att återvända till Trakai. Gediminas och hans sällskap slog läger i skogen på en av kullarna nära Vilniusflodens utlopp i Neris.
Sedan den sista bägaren tömts i botten och lägerelden falnat, gick alla till vila. Den natten drömde Gediminas något som han fick svårt att tyda.
En jättelik varg ställde sig att yla på det höga berget vid de båda flodernas sammanflöde. Den lät som hundra vanliga vargar.
Den annars så modige fursten greps av skräck. I drömmen tog han sin båge och sköt  den ena pilen efter den andra mot odjuret. Men pilarna bröts sönder, när de träffade vargen. Sedan studsade de till marken utan att vålla vargen skada eller ens obehag. Det verkade som om odjuret skyddades av ett järnpansar.
Furst Gediminas vaknade och kallade genast till sig en klok gammal man, hednaprästen Lizdeika, som vaktade den heliga elden nere i dalen. Han bad den gamle mannen tyda drömmen.
Lizdeika tänkte länge och rådfrågade hednagudarna, innan han svarade:
”Store furste! Din dröm visar våra gudars vilja. Järnvargen står för det slott du ska bygga på berget vid Vilniusflodens mynning. Det kommer att bli lika ogenomträngligt och skräckinjagande som järnvargen du såg i drömmen. Intill slottet kommer det snart att växa upp en stad vars makt och skönhet kommer att besjungas över hela världen. Dess ära, o furste, kommer att nå lika långt  som ylandet från de hundra vargarna i järnvargens mage….”
Gediminas uppskattade den gamle mannens tolkning. Så fort han återvänt till sin hemborg, gav han order att bygga ett slott - på det som idag kallas Pilies kalnas (Slottsberget) mitt i Vilnius - och en stad nere i dalen.

Legenden berättad av Andres Küng i "
Vilnius - En personlig vägvisare".
Storfurstarna
Union med Polen
Polens delningar
Vilnius tillhör Polen
Sovjettiden
Självständigheten återutropas
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka                                                                                                       Gediminastornet   >>>
Så här säger legenden om hur Vilnius bildades. Genom utgrävningar vet man dock att i denna trakt har det bott människor långt tidigare, men Gediminas avfattade 1323 ett brev som avsändes till en rad länder, "ända till invånarna i Rom", där han uppmanade handelsmän och hantverkare att komma till staden och verka där. Detta räknar historikerna som staden Vilnius grundande.
Gediminas var litauisk storfurste 1316-1341.

Järnvargen är avbildad på Gediminas-monumentets sockel på Katedralsplatsen i Vilnius.
Minnessten vid Katedralstorget från stadens 650-årsjubileum:
VILNIUS 1323-1973