Pablo Software Solutions
KATEDRALSTORGET - KATEDROS AIKŠTÉ
Designed by GOEMO.de
Torget är en central plats i Vilnius - härifrån utgår Piliesgatan söderut genom gamla stan och Gediminasavenyn västerut genom stans nyare del.
Platsen har fått sitt namn efter katedralen med sitt lutande klocktorn. Före 1992 hette den Gediminastorget - här finns även en staty av storfursten.
Alldeles bakom katedralen ligger det nyligen rekonstruerade Nedre slottet.
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka                                                                                                                 Universitetet   >>>
­Katedralen - Katedros baznycia
Katedralen ligger på samma plats där storfursten Jogaila på 1200-talet lät bygga den första kristna kyrkan i Litauen. Detta var på platsen av en hednisk kultplats.
Katedralen har förstörts av eldsvåda och krig, och byggts upp igen flera gånger, innan den fick sitt nuvarande utseende. 1784 återuppfördes den i nyklassicistisk stil.
Kyrkan stängdes av de sovjetiska myndigheterna 1950 och förvandlades till grönsakslager och reparationsverkstad för bilmotorer, innan den restaurerades 1956 för att bli konstmuseum. 1989  fick katolska kyrkan tillbaka byggnaden och den kunde återinvigas som kyrka.

S:t Kasimirs kapell - Sv. Kazimiero koplycia ligger längst fram till höger i katedralen under en barockkupol. Den är tillägnad Litauens enda helgon, prins Kasimir (1458-1484), som var sonson till Jogaila. Den gudfruktige prinsen, som avstod att bli kung för att tjäna Gud, avled som 25-åring i tuberkulos. Vid hans kista botades människor från sjukdomar. Ett sådant mirakel är illustrerat på målningar i det rikt utsmyckade kapellet.
Klocktornet - Varpines bokštas
Den understa runda delen av det 52 m höga klocktornet, var en del av den nedre slottets befästningsverk och är från 1200-talet. Den åttakantiga överbyggnaden kom till på 1500-talet för att ge plats åt kyrkklockor.
Klockan, som bara har en timvisare, slår varje kvart.
Mitt på Katedralsplatsen står ett monument av Gediminas som restes 1996. Gediminas framställs med svärdet sin vänstra hand, för att visa att han föredrog diplomati framför att kriga. I realiteten använde han dock båda för att upprätta Storhertigdömet. Till höger på fundamentet syns ”järnvargen” som storfursten såg i sin dröm.
Beläggningen på torget visar var ytterlinjerna för muren runt det Nedre slottet gick.
Nedre slottet
Palatset vid Gediminaskullens fot var storhertigens residens. Under 1300-talets senare hälft var palatset och andra byggnader som hörde till det Nedre slottet, omringade av en drygt 1 km lång försvarsmur med fyra portar.
Det Nedre slottet hör samman med Sigismund den Gamle och Sigismund August, drottning Bona Sforza och Barbora Radvilaite. På 1500-talet fanns här ett italienskt palats med fyra flyglar, precis öster om katedralen. Palatset förstördes under kriget med Moskva 1655-61 och revs ner i början av 1800-talet.
Idag är slottet rekonstruerat och fasaderna stod klara 2009, då Litauen firade 1000-årsjubileum, efter första omnämnandet i skriftliga källor.