Pablo Software Solutions
S:T JOHANNES KYRKA - ŠV. JONU BAžNYCIA
Designed by GOEMO.de
Från universitetets stora atriumgård kommer man in i den mäktiga  Johanneskyrkan. Den är helgad åt Johannes Döparen och evangelisten Johannes.
Kyrkan började byggas redan när Litauen blev kristnat år 1387 och stod klar 1426. Klocktornet kom till 1610. Efter en eldsvåda 1737 byggdes den lilla gotiska stenkyrkan om i barockstil efter arkitekt Jan Krzysztof Glaubnitz ritningar. Glaubnitz lät också bygga till ett par våningar på klocktornet som med sina 68 meter blev den högsta byggnaden i Gamla stan.
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka                                                                                                                 Presidentpalatset   >>>
Orgeln har varit den mest betydande i Litauen. Den förstördes under sovjettiden men har nu åter restaurerats.
Läs mer om kyrkan:
Church of Sts. John
Kyrkans barockfasad är designad av Glaubnitz.

Under sovjettiden skadades kyrkan svårt. Den stänges 1948 och användes som lagerlokal, mycket av inredningen  förstördes. 1963 fick universitetet ansvaret för kyrkan och man började det mödosamma arbetet att återställa kyrkan och dess monument.
Detta  restaurationsarbete fortsätter än idag.
Kyrkans interiör. När kyrkan restaurerades på 1800-talet flyttades de flesta av kyrkans 22 pelare.
Barockaltaret som är skänkt av stormannen Albert Radvila.
Den helige Viktors altare i S:ta Annas kapell - ett vinträd växer fram ur korset.