Pablo Software Solutions
SANKTA TERESAS KYRKA - ŠV.TERESES BAŽNYCIOS
Designed by GOEMO.de
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
Sankta Teresas kyrka - Šv. Tereses bažnycios
Kyrkan uppfördes 1635-50 efter förebilder i Rom och anses vara en av de vackraste exemplen på tidig barock i Vilnius. I fasaden har man använt svensk sandsten, svart och vit marmor och granit.
Kyrkan har fått sitt namn efter den heliga Teresa av Ávila (1515-1582) från Spanien. Tillsammans med Johannes av Korset grundade hon den s.k. oskodda delen av karmelitorden. Namnet kommer från berget Karmel i det heliga landet och denna orden lägger stor vikt vid lydnad och inre bön. Den heliga Teresa och helgonförklarades 1622. Freskerna i taket föreställer scener ur hennes liv.
Interiören vi ser idag är från senare delen av 1700-talet.
Klostret intill kyrkan är nu ombyggt som hotell - Domus Maria. Kyrkan är förbunden med Gryningsporten och dess kapell.
<<<   Tillbaka till Ausros vartu, Didzioji och Pilies gatve                                                   Den Helige Andes kyrka   >>>