Pablo Software Solutions
DEN HELIGE ANDES KYRKA - ŠV.DVASIOS  CERKVE
Designed by GOEMO.de
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
Den Helige Andes kyrka - Šv Dvasios cerkve
(Aušros Vartu gatve 10)
För att komma till den rysk-ortodoxa kyrkan får man gå genom ett gatuvalv. Den nuvarande barockkyrkan uppfördes 1638 på samma plats där det tidigare stått en kyrka i trä. Inne i kyrkan förvaras kvarlevorna av Vilnius tre martyrer, S:t Antonius, Ivan och Eustachius, som var i tjänst hos storfursten Algirdas. För sin kristna tros skull misshandlades de och hängdes 1347 i en ek. De helgonförklarades 1547 och kyrkan restes på platsen där eken stått. Helgonen är avbildade på en målning ovanför porten.
Efter en eldsvåda återuppbyggdes kyrkan av arkitekten J.K.Glaubitz, som uppförde en imponerande ikonostas i sen barockstil. 1873 och försågs kyrkan med lökkupoler. Intill kyrkan ligger Litauens enda aktiva ortodoxa kloster.
<<<   Tillbaka till Ausros vartu, Didzioji och Pilies gatve                                                             Basileiosporten   >>>
Kyrkans interiör med det utsmyckade barockaltaret.

Mitt i kyrkan står kistan med de tre martyrernas kvarlevor. Kistan är överbyggd med en kupol.