Pablo Software Solutions
BASILEIOSPORTEN OCH TREENIGHETSKYRKAN - BAZILIJONU VARTAI IR ŠV.TREJYBES BAŽNYCIA
Designed by GOEMO.de
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
Basileiosporten - Bazilijonu Vartai
(Aušros Vartu gatve 7b)
Basileiosporten är en av de vackraste barockmonumenten i Vilnius. Andres Küng beskriver den med följande ord: ”Det verkar nästan som om hela porten skulle ha skurits ur ett stycke lätt formbart, mjukt material. Allt tycks röra sig, vågformigt och med stilla värdighet.” 
Porten stod klar 1761 och även här är det barockarkitekten Glaubnitz som stått för ritningarna. Högt uppe på portalen finns en relief som symboliserar den Heliga Treenigheten. Porten som leder in till Basileiosklostret och Treenighetskyrkan har fått sitt namn efter kyrkofadern Basileios (ca 330-379).
<<<   Tillbaka till Ausros vartu, Didzioji och Pilies gatve                                                             Filharmonin   >>>
Kyrkan är mycket förfallen. Man håller på att restaurera den men det går långsamt. Bland byggställningar och provisoriska stolar firar man den heliga mässan.

Kyrkans interiör 2007 (t.v) och hösten 2010 (nedan).
Heliga Treenighetskyrkan - Šv Trejybes bažnycia
När man går genom valvet kommer man in på en stor gård där det verkar som om tiden stått stilla. Klosterbyggnaderna till vänster är mycket förfallna samtidigt som platsen präglas av en skönhet. Byggnaderna till höger om kyrkan är nyrenoverade.
Mitt på gården står Treenighetskyrkan, byggd på den plats där de tre martyrerna Antonius, Johannes och Eustasius dödades. Enligt legenden ska Algirdas hustru Juliana 1347 ha byggt en träkyrka här till deras minne. Den kyrka som vi ser idag byggdes 1514 som en rysk-ortodox kyrka. Under åren 1608-1827 hörde kyrkan och klostret till uniaterna. Härefter övergick den till rysk-ortodoxa kyrkan. Uniaterna har nyligen fått tillbaka sin kyrka.
En tid under 1800-talet användes klostret som fängelse och här har bl.a. poeten Adam Mickiewicz suttit i förvar. Under sovjettiden användes klostret som laboratorium för universitetets ingenjörvetenskapliga institution.
Uniater
Uniatkyrkor är kyrkor i öst som är unierade med Romerk-katolska kyrkan. De erkänner påven som sitt andliga överhuvud, samtidigt som de bevarat den rysk-ortodoxa kyrkans liturgi.
Anders Küng skriver i sin bok -
Vilnius, en personlig vägvisare:
”Få samfund har blivit så förföljda av kommunisterna som uniaterna - och få har blivit så bortglömda i väst. Det fanns omkring 4 milj. uniater i de områden som införlivades med Sovjet efter Hitlers och Stalins blixtkrig mot Polen och efter ockupationen av Baltikum i början av andra världskriget.
Efter kriget anklagades uniaterna för att ha samarbetat med tyskarna. Deras verksamhet förbjöds. Stalin ville inte godta att hans undersåtar hade några band med främmande metropoler som Vatikanen. Han bestämde därför att ortodoxa kyrkan skulle överta ledningen för uniaterna. De troendes lojalitet skulle överflyttas från Rom till Moskva. Hundratals uniatpräster kastades i Stalins fängelser och läger. De flesta av deras kyrkor stängdes, däribland de i Litauen.”