Pablo Software Solutions
RÅDHUSPLATSEN OCH RÅDHUSET -
ROTUŠES AIKŠTE IR ROTUŠE
Designed by GOEMO.de
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
Rådhusplatsen - Rotušes aikšte
Torget har i många århundraden varit ett centrum för handel i Vilnius. Redan under 1300 uppstod det en marknadsplats här och torget kantades av små affärer. Handelsmän från angränsande länder kom till staden för att saluföra sina varor. Handeln på Rådhustorget var dock begränsat av stränga regler överträdelser bestraffades hårt.
2006 fick torget en ny stensättning.
<<<   Tillbaka till Ausros vartu, Didzioji och Pilies gatve                                                             Nikolaikyrkan   >>>
Rådhuset - Vilniaus rotuše
1387 beviljades staden Magdeburgs rättigheter under storhertigen och den polske kungen Jogaila. Kort därefter började man uppföra ett första stadshus intill marknadsplatsen som säte för stadens råd. I källaren finns valv som bär spår från denna tid.
Rådhuset har byggts om många gånger. På 1700-talet blev man tvungen att riva rådhuset efter en eldsvåda. En ny byggnad ritades av den berömde arkitekten, Laurynas Stuoka-Gucevicius (1753-1798). Han hade tidigare vunnit en pristävling om bästa ritning för att restaurera katedralen. Rådhuset stod klart 1799, året efter arkitektens död. Den nyklassicistiska byggnaden är i två våningar och har på framsidan sex doriska kolonner. Det yttre utseendet har inte ändrats sedan dess.
1845 förvandlades rådhuset till stadsteater och fungerade som sådan till 1924. På 1930-talet återställdes byggnaden igen för officiell representation, men under sovjettiden förvandlades den till konstmuseum. 1995 flyttade detta museum till Chodkevicius palats (se ovan) och stadens myndigheter beslutade att rådhuset åter skulle användas som representationsbyggnad - det som bäst påminde om dess historiska funktion.
Rådhuset används vid utländska stadsbesök, bl.a. har George Bush och drottning Elisabeth II varit hör. Här hålls kulturella evenemang och viktiga affärsmöten äger rum. På nedre plan finns en turistbyrå.
Centrum för nutida konst - Siuolaikinio meno centras (Vokieciu 2)
Alldeles bakom rådhuset ligger ett konstmuseum för modern konst. Den stod klar 1967.