Pablo Software Solutions
LÄNGS AUŠROS VARTU, DIDZIOJI OCH PILIES GATVE
Designed by GOEMO.de
Som en ryggrad går denna led genom gamla stan från Gryningsporten i söder fram till Katedralsplatsen i norr. Austros vartu gatve har fått namn efter stadsporten, strax innan rådhuset övergår den i Didzioji gatve och byter sedan åter namn till Pilies gatve (Slottsgatan).
Maria Gerdås
www.maria-gerdas.se
<<<   Tillbaka                                                                                                                Andra kyrkor   >>>
Sankta Teresas kyrka
Den helige Andes kyrka
Basileiosporten, Basileiosklostret och Trefaldighetskyrkan
Filharmonin
Sankt Kasimirs kyrka
Rådhuset och rådhustorget
Nikolaikyrkan
Alldeles nedanför Gryningsporten - ja, faktiskt sammanbyggd med porten och kapellet ligger Sankta Teresas kyrka. Sedan följer kyrkorna tätt utmed huvudstråket genom gamla stan.
Svenska ambassaden - Švedijos ambasada (Didzioji 16)
Sverige var det första västlandet som öppnade en ambassad i Vilnius efter Litauens självständighet den 29 augusti 1991. Ambassaden ligger mitt i gamla stan utmed Didzioji-gatan nära Rådhusplatsen.
Fastigheten köptes av svenska staten 1996 och renoverades grundligt. De äldsta delarna är från 1300-talet och där finns fortfarande tegelvalv från medeltiden. Ambassadens kansli ligger i den del som vetter mot gatan, in på gården ligger ambassadörens bostad och representationsvåningen.
Den nuvarande ambassadören heter Ulrika Cronenberg-Mossberg.
Ambassadens hemsida