Historia

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

 

HISTORIA

 

Vad gäller Estland är det kanske historien som har gripit och fascinerat mig mest. Mycket av historien är mörk och dyster - som det svarta fältet i landets flagga. Under århundradenas lopp har området förtryckts av främmande makter. Danskar, tyskar, svenskar och ryssar har genom seklerna växlat som härskare. Esterna har varit livegna, drabbade av krig, pest och andra farsoter. Men genom allt detta har man behållit sin särart - sitt språk och sin kultur och gång på gång har man lyckats resa sig igen efter att ha varit nära att förintas. Hur är det möjligt för ett så litet folk?

 

Ur svenskt perspektiv är det spännande att lära om den svenska minoritet som i århundraden bott på Estlands västkust ända fram till andra världskriget.

Under 150 år hade vi dessutom en gemensam historia, under den tid då Estland och Livland hörde till Sverige.

 

Kanske är det ändå 1900-talets historia som engagerar oss mest. Estland blev då för första gången i historien en självständig stat efter att ha kämpat i Frihetskriget, men friheten blev kortvarig - den varade endast i 20 år, fram till andra världskrigets utbrott. Efter 50 års ockupation lyckades sedan esterna återvinner sin självständighet genom "den sjungande revolutionen". Idag är Estland ett välutvecklat högteknologiskt land i nom EU.

Sidan ska redigeras!

Under tiden kan ni läsa på den gamla hemsidan:

http://www.maria-gerdas.se/4_2_1%20Estlands%20historia.html