Språket

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

 

SPRÅKET

 

Estniska är ett tillhör den finsk-ugriska språkgruppen och talas av drygt 1,1 miljoner människor.

Det är möjligt att studera estniska via nätbaserade distanskurser vid Uppsala universitet.

Läs mer: http://moderna.uu.se/finsk-ugriska/

 

Så här presenteras språket på universitetets hemsida:

Estniska

Estniska språket har alltid funnits i Sveriges omedelbara närhet. Estland nämns på runstenar i Mellansverige och det var antagligen estniska sjörövare som brände Sigtuna 1187. Estland ingick i det svenska stormaktsväldet. Johan Skytte, kansler vid Uppsala universitet, var en av initiativtagarna till universitetet i Tartu (Dorpat) som grundades av Gustav II Adolf.

Men aldrig tidigare har kontakterna mellan de båda länderna varit så intensiva och mångsidiga som nu, när Estland åter blivit en självständig stat.

Det är lätt att fascineras av den synnerligen rika folkdiktning och det livliga kulturlivet som formats genom Estlands läge mellan öst och väst.

Estniska talas av drygt 1,1 miljoner människor av vilka merparten, cirka en miljon, bor i Estland.

Språkligt står estniskan finskan mycket nära, även om en finne och en est inte utan vidare kan tala med varandra. Estniska språket är intressant också genom det intensiva medvetna språkbygge som ägt rum framför allt under 1900-talet.

Intensivkurs i estniska

 

Vid Tartu Universitet kan man på sommaren gå en- eller tvåveckors intensivkurs i estniska.

 

Läs mer på Sverigeesternas Förbund - http://www.rootsihttp://sverigeesterna.se/2018/03/27/sommarkurs-i-estniska-i-tartu-2018/eestlasteliit.org/sv