Aibolands museum

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

 

AIBOLANDS MUSEUM

(estn. Rannarootsi muuseum)

Sadama tänav 32

 

Museet berättar om estlandssvenskarnas tusenåriga historia i Estland och visar hur de levde innan de flesta flydde till Sverige i slutet av andra världskriget.

 

Som vi vet var estlandssvenskarna framför allt bosatta längs stränderna och fiske och sjöfart var den viktigaste delen av uppehället. I många bygder hade varje gård en hel rad med båtar för olika ändamål. Många olika och vackra båttyper försvann med Röda arméns härjningar i svenskbygden. De båtar som blev kvar i Estland sågades itu och brändes upp. De båtar som användes för flykten till Sverige krävdes tillbaka av Sovjetunionen och kom sedan snabbt att slitas ned i olika sovjetiska sammanhang. Därför finns det idag nästan inga estlandssvenska båtar bevarade.

 

Vid museet har man gjort en dokumentation av estlandssvenska båtar och startat ett allmogebåtbygge. I nätboden bredvid museihuset har man byggt en segelbåt – en Jala, efter förebild från Runö.

 

Den svenske kungen invigde museihuset 2002. Här finns bland annat en 20 meter lång broderad bonad som gestaltar estlandssvenskarnas liv. Ett avsnitt av den beskriver hur svenska bönder år 1345 köpte Stora Rågön för 34 silvermynt från Padise klostret. På museet händer ett och annat spännande, bland annat firar man traditionella bröllop och röker strömming.

 

 

LITTERATUR OM ESTLANDSSVENSKAR

 

Ahlberg Axel Minnen från svenskestland samt upplevelser under 50 år i Sverige; 1992

Danell Sven; Guldstrand - Minnen från sju år i Estland; SKDK 1953

En bok om Estlands svenskar; Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner 1961

Hamberg Einar; Einar från Rickul; Vincent Förlag 1997

Hamberg Manfred; Så levde vi i Rickul-Nuckö; 1997

Jonsson Stig; Svenskar hos ester i öster; Guteböcker AB 1989

Küng Andres; Estland - En personlig vägvisare; Sellinn & Partner Förlag AB 1991

Küng Andres; Estland vaknar; Sellinn & Blomquist Förlag AB 1989

Küng Andres; I svenska fotspår - Människor och miljöer i Estlands svnskbygder; AB Timbro 1990

Lindström Pär; Att resa i Estland - Historia, sevärdheter och resetips; Nordstredts Förlag AB 1994

Rosen Norlin Margit; Berättelser från Nargö; 2007

Sarv Ain; Varjusurmast tõustnud - Från skuggornas värld åter till livet; Tallinn 1994

Svärd Sven; Kärrslätt - min by; 2007

Westerholm Sten; På vandring i Estlands svenskbygder; Ekenäs Tryckeri AB 2003

Östersjöregionen - Konflikter och samarbete. Vägen från det förflutna till framtiden; Euro University 2004