Järnvägsstationen

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

HAAPSALU JÄRNVÄGSSTATION OCH JÄRNVÄGSMUSEUM

(estn. Haapsalu raudteejaam ja muuseum)

Raudtee tn 2

 

År 1903-1905 byggdes järnvägslinjen Petersburg – Tallinn – Keila vidare ut till Haapsalu och det första passagerartåget anlände 1905. Detta för att den ryska aristokratin lättare skulle kunna ta sig till sin semesterort.

 

Den vackra järnvägsstationen byggdes under åren 1905-07. Här finns Europas längsta takförsedda träperrong som är 216 meter. Perrongen påminner om att Haapsalu en gång var kurort för världens stormän, fr.a. för den ryske tsaren, hans familj och gunstlingar. Det långa perrongtaket avpassades efter hovets långa tåg.

 

Järnvägslinjen Keila-Haapsalu var i bruk 1905–2004 och på linjen Tallinn-Haapsalu gick reguljär tågtrafik fram till 1995, härefter användes den bara för godståg.

 

Stationen rymmer också sedan 1997 Estlands Järnvägsmuseum som är inrymt i den så kallade Imperatorspaviljongen. Bakom stationsbyggnaden är gamla lokomotiv och vagnar uppställda.

 

Nu är stationen och perrongen stilfullt renoverade. Stationsbyggnadens vänthall används idag som bussterminal.

 

Den gamla järnvägsvallen har byggts om till en 50 km lång gång och cykelled på rutten Riisipere-Hapsal-Rohuküla.