Promenaden

Ett solur i brons från 1938

Kuursaal i aftonsol

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

PROMENADEN

 

I Haapsalu finns fantastiska gångvägar utmed vattnet. Gamla staden ligger på en udde som dessutom omsluter Lilla viken - Väike viik. Man kan promenera både i morgon och aftonsol. Det mest populära promenadstråket är det som kallas Strandpromenaden, eller Afrikastranden.

 

Tjajkovskijs soffa

 

Strandpromenaden övergår i Tjajkovskijs strand. Den bär sitt namn efter berömde ryske tonsättaren Peter Tjajkovskij (1840-1893), som i själva verket lär ha haft polskt-judiskt ursprung. Han ägnade en del av sin tid med komponerande just här. Särskilt under somrarna ska han ha besökt platsen och stannat kvar länge för att följa solens gång.

Där Tjajkovskij brukade sitta och beundra solnedgången uppfördes, 1940, ett minne till 100-årsdagen av hans födelse. Monumentet består av en ljus stenbänk med hans namn och datum på. Noterna bildar melodin ”Kallis Mari” (kära Marie), en välkänd estnisk folkvisa från Nuckö.

Tjajkovskij har tillägnat just Haapsalu en av sina kompositioner – ”Souvenir de Hapsal” – 3 pianostycken, opus 2, där det sista av styckena ”Chant sans paroles” är ett av hans mest kända verk.

 

Kuursaal

 

Haapsalus kursal är med sin fantastiska snickarglädje en av de finaste träbyggnaderna i Estland. Den byggdes i slutet av 1800-talet och är enda kursalen i Estlands som är bevarat i originalskick. Byggnaden fick förfalla kraftigt under sovjettiden då den användes som magasin. Den restaurerades på 90-talet och här finns nu åter en restaurang som är öppen sommartid.

 

Bredvid kursalen ligger en musikpaviljong och därbakom står en byst av dr Karl Hunnius (1797-1851), som använde stadens gyttja för medicinska ändamål.

 

Soluret - Päikesekell

 

Soluret är ett av verk Espenberg/Haavamäe. Roman Espenberg var svensk, under estnifieringen på 30-talet ändrade han, som många andra, sitt efternamn till det mer estniskklingande Haavamäe.

Under sovjettiden ansågs soluret vara ideologiskt olämplig och göts därför in i ett tjockt lager av cement. Efter att avstaliniseringen, lyckades skulptören med mycken möda återställa sitt verk i ursprungligt skick.

Urtavlans sidor föreställer ett människoliv, från barndom till ålderdom. Det lilla barnet blir yngling och siktar med en pilbåge mot himlen. Mitt i livet strävar mannen som fiskare i sin full kraft och som åldring hasar sig den gamle fram stödd på sin käpp. ”Nii kaob inimelu lõpmatusse ajatingkäiku” (Så försvinner människolivet i den oändliga tidscykeln) lyder texten som löper runt soluret.

 

Afrikastrandens bad- och lekplats

 

Längst österut utmed Promenaden fiins en liten badplats och en välordnad lekpark för barn.

 

 

 

 

Soluret - det lilla barnet

... ynglingen ...

Tjajkovskijs soffa

Isbjörnen - Jääkaru. På 1920-30-talen stod en isbjörn ute i viken på en flytande plattform. Här fanns även en krokodil. 1939, under militärbasens tid förstördes dessa djur.

Haapsalu Konstskola hade kvar en modell för isbjörnen och sedan 2010 bevakar en ny isbjörn Afrikastranden.

Kuursaal

Kuursaal - restaurang med utsikt över Haapsaluviken

På promenad

och mannen i sin fulla kraft

Kuursaal - levande musi till maten - här med gruppens egna pianist

Strandpromenaden i kvällssol