Resehandbok

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

 

EN LITEN RESEHANDBOK

 

Denna resehandbok bygger på material som jag samlat inför studiecirklar och resor samt från erfarenheter från egna resor. Faktauppgifter är hämtade från resehandböcker, annan litteratur om Estland samt internet. Bilderna är, om inget annat anges, egna fotografier.

 

ESTLAND

STÄDER:

Riga

 

 

 

 

LANDSKAP:

 

Kurland

Lettgallen

Livland

Semgallen

LETTLAND

LITAUEN

Länk: Om Litauen

RYSSLAND

Estlands flagga

Lettlands flagga

Litauens flagga

Staty med Peter den Store

Sankt Petersburg