Lettland

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

 

LETTLAND - Latvijas Republika

 

Invånare - 1 990 351 (2014). Landet har under de senaste årtiondena förlorat en sjundedel av sin befolkning genom emigration och låga födelsetal vilket blivit ett allvarligt socialt och ekonomiskt samhällsproblem.

Yta - 64 589 km2, ungefär en sjundedel av Sveriges yta.

Språk - Lettiska är ett baltiskt språk som hör till den indoeuropeiska språkfamiljen

 

Lettlands röd-vit-röda flagga har funnits sedan senare delen av 1200-talet och är en av världens äldsta.

Det berättas att under medeltiden blev en lettisk ledare dödligt sårad. Han lades på ett vitt lakan, som färgades rött av hans blod.

Den typiska mörkröda färgen på flaggan betecknas ofta i resten av världen som ”lettisk röd”.

 

Lettlands nationalsång

Dievs, sveti Latviju!” (Gud välsigne Lettland!). Kompositören till nationalsången är letten Karlis Baumanis. Den sjöngs första gången på sångfestivalen i Riga i juni 1873. ”Dievs, sveti Latviju!” blev början till Lettlands självmedvetande och efter frihetsutropandet 1918 blev den landets nationalsång.

 

Lyssna!

 

Lettlands landskap och regioner

 

Lettland är indelat i 4 olika landskap och i 5 planeringsregioner. Landskapen är:

 

  1. Kurland - Kurzeme
  2. Lettgallen - Latgale
  3. Livland - Vidzeme
  4. Semgallen - Zemgale

 

Planeringsregionerna är desamma förutom att Storriga - Lielrīga också utgör en region.

 

NATUR

 

Lettland är ett lätt kuperat slättland med vidsträckta skogar, tre tusen sjöar och flera floder. Det högsta berget, Gaizini är 312 meter högt.

 

Floder

Lettlands störta flod är Daugava (Düna). Den är totalt över 100 mil lång. Innan den nått fram till landets gräns heter den Dvina i Ryssland och Vitryssland. Daugava räknas som Lettlands nationalflod. Sedan forntiden har den fungerat som en handelslänk mellan Östersjön och Svarta havet. Flera vattenkraftverk ligger längs med floden. I Riga flyter floden ut i Rigabukten.

 

Även Gauja (452 km) mynnar i Rigabukten efter ett slingrande lopp genom Lettland. Nära Sigulda flyter den förbi en av Lettlands vackraste platser. För att skydda Gaujas floddal skapades 1973 en nationalpark. Här kan man bl.a. njuta av sandstensklippor, grottor och medeltida borgar och slott.

Länk:Gauja Nationalpark

 

Stränder

Lettland har en mycket lång kustlinje med ca femtio mil sandstränder. Mest känd är badorten Jurmala några mil från Riga.

 

Skog

Omkring 45 procent av ytan är täckt av skog. Tallen är vanligaast eftersom den trivs bra i den sandiga jorden, men här finns också gran och lövskog och på nytt planterar man ek. Skogen är en viktig exportvara i form av timmer, pappersmassa och möbler. Sverige är den största importören av virke från Lettland.

 

Våtmarker

Vissa skogar fick utvecklas fritt under sovjettiden. Det medförde en bilogisk mångfald som gjorde att många växter och djur trivdes. I de ostörda sumpskogarna finns den fridlysta, ovanliga svarta storken. Tillgången på våtmarker med grodor gör att storken trivs.

 

Jurmala

Cesis

Sigulda