Hermannsborgen

Ivangorod - Jaanilinn

 

På östra sidan av Narva-floden ligger den ryska staden Ivangorod (estn. Jaanilinn) med sin fästning med samma namn som uppfördes 1492.

I sin bok Att resa i Estland skriver Pär Lindström:

 

De båda fästningarna Hermannsborg på den estniska sidan och Ivangorod på den ryska har under 500 år bevakat varandra likt ”Mattisborgen” och Borkafästet” på var sin sida av ”Helvetesgapet” i Astrid Lindgrens ”Ronja Rövardotter”.

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

HERMANNSBORGEN - NARVA LINNUS

 

Här vid Narvafloden fanns redan på 800-talet bosättningar med estniska stammar.

 

Borgen grundades av danskarna i slutet på 1200-talet för att skydda handelsvägarna och gränsen mot öster.

 

1347 sålde den danske kungen Valdemar Atterdag norra Estland till Liviska Orden. Tyskarna byggde om fästningen till en konventsbyggnad med det mäktiga hörntornet Hermann.

 

Senare förstärkte svenskarna murarna och försvarsverket.

 

Under andra världskriget demolerades hela borgen under bombanfallen i mars 1944. Av tornet återstod 3 väggar. På 1950-talet startade man ett restaureringsarbete och byggde åter upp slottet efter gamla ritningar och foton. 1986 kunde slottet öppnas för besökare.

Narva museum

 

I slottet finns Narva museum inrymt. Här finns en särskild sal för svensktiden som bl.a. behandlar ”Segern vid Narva år 1700”. I museet finns också en modell som visar hur Gamla stan innanför bastionerna såg ut före kriget.

Långe Hermann - Pikk Hermann

 

Bergens torn, ”Långe Hermann” är 51 m högt. Härifrån får man en hänförande utsikt över de båda städerna Narva och Ivangorod och Narvafloden.

 

Nedan: Utsikt från Pikk Hermann: Över borggården, Rådhuset, bron och det ryska Ivangorod