Rådhuset

Maria Gerdås

www.maria-gerdas.se

RÅDHUSET

 

Rådhuset: från svensktiden, byggdes 1668-1671, i en stil som kallats nordisk barock. Arkitekt var Georg Teuffel.

 

Den 6 mars 1944 bombandes den nästan folktomma staden och 98% av bebyggelsen förstördes.

 

Under åren 1956-1964 ägde ett återuppbyggnadsarbete rum av rådhuset. Övriga ruiner jämnades med marken.

 

Man har talat om att rådhusplatsen med sina barockpalats ska återskapas till sin forna glans, men det enda men ser idag är grunderna av några hus till vänster om rådhuset. I övrigt inramas det av sedvanliga sovjetiska bostadskaserner.

Framför rådhuset har det hänt en del sedan dessa bilder togs.

Övre bilden till höger - 2009 - På rådhusets vänstra sida har man grävt ut några gamla husgrunder. I övrigt består rådhuplatsen av sprucken asfalt, ogräs och parkerade bilar.

Nedre bilden till höger - 2012 - en modern byggnad med klassicistisk fasad på framsidan - Narva högskola, Narva Kolledž, håller på att uppföras.

Ovanför portalen avbildas tre kvinnofigurer som symboliserar de tre dygder som rådmännen skulle visa - visdom, rättvisa och nykterhet.

Nedan - Hyreshus till höger om rådhuset